Nyheder

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROYAL OAK GOLF KLUB ONSDAG D. 19. JANUAR 2022 KL. 19.00

1. Valg af dirigent.

2. Ændring af vedtægternes § 5.
På generalforsamlingen d. 23. nov. 2021 vedtog generalforsamlingen følgende tekst: Medlemskab af klubben er bindende for kalenderåret. Udmeldelse af klubben eller overgang til anden medlemskategori, skal meddeles skriftligt til sekretariatet senest 1. december. Næste års kontingent skal meddeles til klubbens medlemmer senest pr. 1. november.

Denne tekst skal godkendes på en ny generalforsamling for at kunne ændres.

3. Evt.

Læs uploadede dokumenter:

Meld dig ind nu

Hvis du ønsker at blive medlem af Royal Oak Golf Club, så skal du blot udfylde nedenstående formular – enkelt og nemt!Hjemmeklub på Royal Oak
Det med småt...
  • PBS Seniorkontingenter betales over to rater med forfald 1. februar og 1. august forudsat tilmelding til PBS.
  • Alle andre medlemskategorier opkræves én gang årligt pr. 1. februar. Bagskabe opkræves én gang årligt pr. 1. februar.
  • Rettidig udmeldelse skal ske skriftlig senest 1. december i det indeværende kalender år, hvor det så er gældende fra året efter.
  • Long Distance medlemskab forudsætter at prisen- 4.200,- kr. - lagt sammen med prisen for kontingent i din hjemmeklub ikke er under 8.400,- kr.